Jérôme Le Banner vs Gary Goodridge - 23/09/2005

Jérôme Le Banner vs Gary Goodridge
K-1 World GP in Osaka - Elimination
23/09/2005 
K-1 Jerome Le banner vs Francois Botha

K-1 Jerome Le banner vs Francois Botha

K-1 Jerome Le banner vs Francois Botha


Jérôme Le Banner vs Bob Sapp - 31/12/2004 Part 2

Jérôme Le Banner vs Bob Sapp - 31/12/2004 Part 2

Jérôme Le Banner vs Bob Sapp - 31/12/2004 Part 2


Jérôme Le Banner vs Junichi Sawayashiki - 27/09/2008 (Full Fight)

Jérôme Le Banner vs Junichi Sawayashiki - 27/09/2008 (Full Fight)

Jérôme Le Banner vs Junichi Sawayashiki - 27/09/2008 (Full Fight)


Mark Hunt vs. Jerome Le Banner (K-1 WGP 2001 Quarter Final)

Mark Hunt vs. Jerome Le Banner (K-1 WGP 2001 Quarter Final)

Mark Hunt vs. Jerome Le Banner (K-1 WGP 2001 Quarter Final)


Peter Aerts VS Jerome Le Banner 1999

Peter Aerts VS Jerome Le Banner 1999

Peter Aerts VS Jerome Le Banner 1999


Jérôme Le Banner vs Gary Goodridge - 05/10/2002

Jérôme Le Banner vs Gary Goodridge - 05/10/2002

Jérôme Le Banner vs Gary Goodridge - 05/10/2002


K1 2007 Le Banner vs Hong Man Choi

K1 2007 Le Banner vs Hong Man Choi

K1 2007 Le Banner vs Hong Man Choi


Jérôme Le Banner vs Tyrone Spong - 03/04/2010 (Full Fight)

Jérôme Le Banner vs Tyrone Spong - 03/04/2010 (Full Fight)

Jérôme Le Banner vs Tyrone Spong - 03/04/2010 (Full Fight)


Jérôme Le Banner vs Cyril Abidi - 27/05/2005 Part 2

Jérôme Le Banner vs Cyril Abidi - 27/05/2005 Part 2

Jérôme Le Banner vs Cyril Abidi - 27/05/2005 Part 2